Dokumentacja Medyczna

opłata za wydanie dokumentacji medycznej jest pobierana wyłącznie w sytuacji, gdy:
    • pacjent,
    • przedstawiciel ustawowy pacjenta lub
    • osoba upoważniona przez pacjenta
– zwraca się o dokumentację medyczną po raz kolejny w żądanym zakresie.


Opłata pobierana jest na podstawie art 28 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta


Podstawa prawna:

*Art. 28 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1545 z późn. zm.).

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest OmegaMed, siedziba: Łazy, Kochanowskiego 4.