UROFLOWMETRIA

Uroflowmetria to badanie cewkowego przepływu moczu. Badanie to pozwala na dokładne określenie rodzaju zaburzeń, będących przyczyną nieprawidłowości w opróżnianiu pęcherza moczowego.
 
Uroflowmetria stanowi część badania urodynamicznego, w którym określa się także sprawność mięśni biorących udział w opróżnianiu pęcherza moczowego oraz prawidłowość koordynacji pomiędzy wypieraczem pęcherza a zwieraczem cewki moczowej. Uroflowmetria pomaga zdiagnozować zaburzenia w oddawaniu moczu - pozwala ocenić szybkość oddawania moczu, jego ilość oddawaną w ciągu sekundy oraz całkowitą objętość mikcji. 


Wskazaniem do badania są takie zaburzenia w oddawaniu moczu (mikcji) jak:
- częstomocz
- nagłe parcie na mocz
- oddawanie moczu w kilku porcjach
- zaleganie moczu po mikcji
- nietrzymanie moczu
- uchyłki (uwypuklenie w kształcie kieszonki lub workowate) pęcherza moczowego.

UROFLOWMETRIA
jest prostym, tanim, nieinwazyjnym, bezpiecznym i łatwo dostępnym testem, który mierzy przepływ moczu w trakcie mikcji.
menu