Kardiologia

dr med. Patrycja Nowak-Majda
czytaj więcej

 

dr med. Patrycja Nowak-Majda- specjalista kardiologii

 


Jestem absolwentką Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, którą ukończyłam w 2001 roku. Od 2003 roku pogłębiam swoja wiedzę i doświadczenie pracując w Oddziale Elektrokardiologii Górnośląskiego Centrum Medycznego w Katowicach - Ochojcu. W 2009r. uzyskałam tytuł specjalisty z zakresu chorób wewnętrznych a w 2014r. zostałam specjalistą kardiologii oraz uzyskałam tytuł doktora nauk medycznych. Od kilkunastu lat kontroluję stymulatory serca, kardiowertery-defibrylatory oraz urządzenia resynchronizujące. Mam duże doświadczenie w leczeniu pacjentów z chorobą niedokrwienną serca, nadciśnieniem tętniczym, niewydolnością krążenia oraz z zaburzeniami rytmu serca. Wykonuję badania echokardiograficzne przezklatkowe i przezprzełykowe.

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest OmegaMed, siedziba: Łazy, Kochanowskiego 4.