TOMASZ WIKAREK

Dr n. med. Tomasz Wikarek - Specjalista ginekolog-położnik

Wydział Lekarski Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ukończyłem w 2008 roku. W 2011 roku uzyskałem tytuł doktora nauk medycznych pracując jako wykładowca w Katedrze Patofizjologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. W 2017 roku zdałem egzamin specjalizacyjny z położnictwa i ginekologii. Obecnie pracuję jako asystent w Katedrze i Klinice Ginekologii i Położnictwa Centralnego Szpitala Klinicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Biorę czynny i bierny udział w konferencjach z zakresu ginekologii i położnictwa.

Środa: 16.00-20.00 

menu