Podstawowa opieka medyczna

NFZ
Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej
Przyjmujemy deklaracje od dzieci i osób dorosłychJesteśmy placówką świadczącą usługi Podstawowej Opieki Zdrowotnej w ramach NFZ, która może poszczycić się wykwalifikowanym zespołem oraz wyposażeniem w nowoczesny aparat USG 3D/4D i elektrokardiograf. Dogodna lokalizacja pozwala na dostęp do naszych lekarzy rodzinnych mieszkańcom Zawiercia, Dąbrowy Górniczej, Myszkowa, Poręby, Ogrodzieńca oraz innych okolicznych miejscowości.Nasi lekarze:

• Lek. med. Hanna Wojarska

  specjalista medycyny rodzinnej

 

W 1996r. ukończyłam studia medyczne na wydziale lekarskim Śląskiej Akademii Medycznej.
Następnie rozpoczęłam specjalizację w zakresie medycyny rodzinnej w Zabrzu, jednocześnie pracując w Poliklinice Dąbrowskiej.

Do 2015r. pracowałam w Wojewódzkim Pogotowiu Ratowniczym w Katowicach.

W Sosnowieckim Szpitalu Miejskim do 2016r.

Obecnie pracuje w Poliklinice Dąbrowskiej oraz w Przychodni OmegaMed w Łazach. 

 

• Lek. med. Olga Szotowska

  specjalista medycyny rodzinnej

 

W 1996r. ukończyłam studia medyczne na wydziale lekarskim Śląskiej Akademii Medycznej.

Swoją drogę zawodową rozpoczęłam w Pogotowiu Ratowniczym w Sosnowcu.

Następnie w Zabrzu – Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej.

Do 2015r. pracowałam w Wojewódzkim Pogotowiu Ratowniczym w Katowicach. W Sosnowieckim Szpitalu Miejskim do 2016r.

Obecnie pracuje w Przychodni Pre-med w Dąbrowie Górniczej, Hospicjum Domowym „Panaceum” oraz w Przychodni OmegaMed w Łazach.

• Lek. med. Aleksandra Marcol-Majewska

  specjalista medycyny rodzinnej


W 2006 r. ukończyłam studia medyczne wydział lekarski na obecnym Uniwersytecie Medycznym oddział w Zabrzu.
Następnie rozpoczęłam specjalizację z medycyny rodzinnej w Zabrzu kończąc ją w 2013r.
W tym czasie pracowałam w ośrodkach NZOZ oraz przez ponad 8 lat w Centrum Medycznym Medicover w Katowicach, zdobywając doświadczenie zawodowe.
Jednocześnie podjęłam się studiów podyplomowych na GWSH -Kosmetologia dla Lekarzy.
Od ponad 10 lat wykonuję usługi medycyny estetycznej.
Praktykuję również ostrzykiwanie stawów komórkami macierzystymi (fibryną) oraz osoczem.
Wykonuję także badanie USG , które doskonaliłam w Powiatowym Szpitalu w Zawierciu oraz na ukończonym kursie Roztoczańskiej Szkoły Ultrasonografii w 2012 r.
Podjęłam się obecnie poszerzenia swojej wiedzy i jestem w trakcie opracowywania doktoratu z nauk medycznych

• Lek. med. Marta Grabowska

  specjalista medycyny rodzinnej


Po ukończeniu wydziału lekarskiego na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w 2016 roku rozpoczęłam specjalizację z zakresu Medycyny Rodzinnej. 
Stale poszerzam swoją wiedzę zgodnie z programem specjalizacji oraz uczestniczę w szkoleniach.

• Lek. med. Bożena Izak
  specjalista medycyny rodzinnej i pediatrii

• Lek. med. Angelika Bakalarczyk


 
Punkt szczepień jest czynny od poniedziałku do piątku po wcześniejszej rejestracji telefonicznej.


Ul. Jana Kochanowskiego 4, 42-450 Łazy (przy stacji kolejowej)

tel. 326729512

POZ, lekarze rodzinni, podstawowa opieka zdrowotna.
Lekarz Łazy, Chruszczobród, Niegowonice, Ciągowice, Grabowa, Zawiercie, Myszków.

Dogodna lokalizacja gabinetu pozwala na szybki kontakt z lekarzem.