KARDIOLOGIA

Dr n.med. Patrycja Nowak-Majda, Specjalista chorób wewnętrznych, specjalista kardiologJestem absolwentką Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, którą ukończyłam w 2001 roku. Od 2003 roku pogłębiam swoja wiedzę i doświadczenie pracując w Oddziale Elektrokardiologii Górnośląskiego Centrum Medycznego w Katowicach - Ochojcu. W 2009r. uzyskałam tytuł specjalisty z zakresu chorób wewnętrznych a w 2014r. zostałam specjalistą kardiologii oraz uzyskałam tytuł doktora nauk medycznych. Od kilkunastu lat kontroluję stymulatory serca, kardiowertery-defibrylatory oraz urządzenia resynchronizujące. Mam duże doświadczenie w leczeniu pacjentów z chorobą niedokrwienną serca, nadciśnieniem tętniczym, niewydolnością krążenia oraz z zaburzeniami rytmu serca. Wykonuję badania echokardiograficzne przezklatkowe i przezprzełykowe.

menu